15 zemalja u kojima je najduže potrebno za pripremu i plaćanje poreza

Priprema i plaćanje poreza obavezan je postupak u svim zemljama svijeta. Priprema poreza uključuje postupak pripreme poreznih prijava s relevantnim tijelima za prihode i plaćanje poreza državi. Postoje različite vrste poreza u različitim zemljama, a svi pojedinci i poslovni subjekti obvezni su plaćati poreze koje naplaćuje vlada. Poreznu pripremu može izvršiti pojedinac ili stručnjak koji je upisani agent poreznog tijela. Priprema poreza može se obaviti i ručno, jednostavno ispunjavanjem obrazaca s poreznim podacima ili se može izvršiti korištenjem softvera ili online usluga ovisno o prihvatljivom načinu rada u zemlji. Vrijeme potrebno za pripremu poreza varira od zemlje do zemlje. Neke od zemalja u kojima je potrebno najduže pripremiti i platiti porez su Brazil, Bolivija, Nigerija, Libija, Venecuela, Vijetnam i Mauritanija.

15 zemalja u kojima je najduže potrebno za pripremu i plaćanje poreza

Brazil

Brazil je najotporniji porezni režim u svijetu. Potrebno je 260 sati za pripremu, podnošenje i plaćanje poreza u Brazilu. Brazilski porezni sustav je kompliciran zbog mnogih dužnosti koje se naplaćuju. Ukupno se naplaćuje 90 pristojbi, doprinosa i poreza, a teško je utvrditi razliku između tih carina i poreza. Porezi su grupirani u tri, federalni porezi prikupljeni uglavnom od strane savezne vlade, državni porezi uređeni državnim i općinskim porezima koje regulira općinska vlada. Međutim, većina Brazilaca ne razumije kriterije koji se koriste u grupiranju tih poreza, ali moraju pripremiti porezne prijave za dvije razine vlasti.

Nigerija

Porezni sustav Nigerije prolazi kroz velike reforme kako bi se povećala učinkovitost i smanjili troškovi izvršenja. Trenutno je potrebno 908 sati za pripremu, prijavljivanje i plaćanje poreza u Nigeriji. Duge sate pripisuju se porezima kojima upravljaju tri razine vlasti, a od poreznih obveznika zahtijeva da podnesu svoj povratak sa svim trima razinama. Višestruki porezi kojima upravljaju tri razine vlasti čine ga čak i zamornim kada se popunjavaju povratnici jer se moraju obračunati svi porezi.

Libija

Libija se nalazi odmah ispod Nigerije među zemljama u kojima se dugo pripremaju porezne pripreme za pripremu i otpuštanje poreza. U prosjeku je potrebno 889 sati za pripremu, podnošenje i plaćanje poreza u Libiji. Poput Nigerije, libijski porezni sustav karakterizira višestruki porez koji naplaćuje središnja vlada. Priprema i podnošenje poreznih prijava je ručno, a vrlo je malo agenata koji mogu pomoći u pripremi poreza. Većina stanovništva ne razumije proces poreznog podnošenja i pripreme te je stoga potrebno dosta vremena za dovršetak već kompliciranog procesa.

Čimbenici koji utječu na proces plaćanja poreza

Ostale zemlje u kojima je potrebno mnogo vremena za pripremu i plaćanje poreza uključuju Boliviju (1025 sati), Venecuelu (792 sata) Vijetnamu (770 sati), Mauritaniju (734 sata), Čadu (732 sata), Ekvadoru (654 sata), Kamerunu (630). sati), Senegal (620 sati), Republika Kongo (602 sata), Pakistan (594 sata), Ekvatorska Gvineja (492 sata) i Gabon 488 sati. Glavni čimbenici koji su doprinijeli dugim satima pripreme i plaćanja poreza je složen proces pripreme poreza i nekoliko poreza koji se naplaćuju građanima. Dugi sati za pripremu poreza doveli su do toga da većina poreznih obveznika nije podnijela poreznu prijavu.

15 zemalja u kojima je najduže potrebno za pripremu i plaćanje poreza

RangZemljaSati godišnje za pripremu, prijavu i plaćanje poreza
1Brazil2600
2Bolivija1025
3Nigerija908
4Libija889
5Venecuela792
6Vijetnam770
7Mauritanija734
8Čad732
9Ekvador654
10Kamerun630
11Senegal620
12Republika Kongo602
13Pakistan594
14Ekvatorska Gvineja492
15Gabon488

Preporučeno

Tko je bio 11. predsjednik Sjedinjenih Država?
2019
Kako izgleda kubanska zastava?
2019
Što je američka kultura?
2019