Najbolje zemlje za zapošljavanje u javnom sektoru

Što je zapošljavanje u javnom sektoru?

Javni sektor odnosi se na segment gospodarstva koji pruža vladine usluge. S obzirom na širok raspon vladinih tipova koji djeluju širom svijeta, usluge koje pruža određeni javni sektor mogu varirati. Osim vrsta javnih usluga dostupnih u određenoj zemlji, može se razlikovati i način na koji se te usluge upravljaju, financiraju i pružaju. Međutim, općenito govoreći, javni sektor uključuje javno obrazovanje, komunalne vode i kanalizaciju, parkove i prirodne rezervate, telekomunikacijske usluge, javni prijevoz i infrastrukturu (uključujući ceste i mostove), javnu sigurnost (poput policijskih snaga) i nacionalnu sigurnost (poput vojska). Zapošljavanje u javnom sektoru obuhvaća svaku osobu koja radi u okviru vlade radi pružanja tih usluga.

Mjerenje radne snage u javnom sektoru

Radna snaga u javnom sektoru mjeri se kao postotak ukupne radne snage. Taj postotak daje informacije o veličini vlade u određenoj zemlji i, u nekim slučajevima, o opsegu usluga koje se pružaju njenom stanovništvu. Izvješće o Vladi za 2017., koje je objavila Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), predstavlja postotak zaposlenosti u javnom sektoru za sve zemlje članice OECD-a. Od 15 zemalja s najvećim postotkom zaposlenosti u javnom sektoru, skandinavske zemlje zauzimaju prva 4 mjesta. Zaposlenost u javnom sektoru srednjeg opsega javlja se u zemljama zapadne Europe i Sjeverne Amerike. Južna Koreja i Japan zauzimaju prva dva mjesta, s stopom zaposlenosti u javnom sektoru od 7, 6%, odnosno 5, 9%. Veći postotak zaposlenosti u javnom sektoru ukazuje na veću razinu oslanjanja na javne usluge.

Skandinavija: Najveća zaposlenost u javnom sektoru

Skandinavske zemlje imaju najveći postotak zaposlenosti u javnom sektoru u zemljama članicama OECD-a. Te zemlje uključuju Norvešku (30%), Dansku (29, 1%), Švedsku (28, 6%) i Finsku (24, 9%).

Skandinavske zemlje već dugo su predmet javne debate, jer se čini da su vlade u tim zemljama uspostavile uravnoteženu mješavinu između socijalizma i kapitalizma. Upravo je ta široka vrijednost stavljena na javne usluge i koristi većem dobru što je rezultiralo veličinama vlasti većim od prosjeka. Kako bi se proveo veliki broj javnih programa, potreban je podjednako velik broj državnih službenika, što rezultira visokim zapošljavanjem u javnom sektoru.

Skandinavska regija, koja se nalazi u sjevernoj Europi, često se navodi kao primjer učinkovitih i djelotvornih vladinih usluga. Zapravo, stanovnici tih zemalja u više navrata izvješćuju o doživljavanju više kvalitete života od ostatka svijeta, kao i iznadprosječne razine sreće. Neki istraživači vjeruju da to ima izravnu povezanost s javnim uslugama koje se pružaju.

Europa i Sjeverna Amerika

Nekoliko zapadnoeuropskih i sjevernoameričkih zemalja također je postalo 15 najboljih zaposlenika u javnom sektoru, u prosjeku između 21, 4% i 10, 6%. Te zemlje uključuju: Francusku (21, 4%), Kanadu (18, 2%), Grčku (18%), Ujedinjeno Kraljevstvo (16, 4%), Španjolsku (15, 7%), Sjedinjene Države (15, 3%), Italiju (13, 6%), Turska (12, 4%) i Njemačka (10, 6%).

Od tih zemalja, Ujedinjeno Kraljevstvo, Španjolska, Sjedinjene Američke Države, Italija, Turska i Njemačka su ispod ukupnog prosjeka OECD-a od otprilike 18% zaposlenosti u javnom sektoru. Njemačka vlada aktivno pokušava smanjiti svoju veličinu. Zapravo, Njemačka je 2011. godine radila na smanjenju ukupnog broja zaposlenika u javnom sektoru, smanjivši za oko 10.000 radnih mjesta do 2012. godine. Radna mjesta u javnom sektoru su podijeljena u dva dijela: javni službenici i državni službenici. Samo državni službenici zaštićeni su od gubitka posla tijekom razdoblja restrukturiranja.

Grčka vlada, koja ima gotovo isti postotak zaposlenika u javnom sektoru kao i prosjek OECD-a, doživjela je značajne promjene tijekom posljednjeg desetljeća. Na primjer, u razdoblju od 2009. do 2015. u ovoj zemlji zabilježen je pad broja radnih mjesta u javnom sektoru za 18%. Razlog tom smanjenju pripisuje se zahtjevima restrukturiranja kreditnih paketa. Ti su krediti uzimani kao rezultat globalne ekonomske krize i zahtijevaju od grčke vlade da smanji javni sektor i potrošnju kako bi ulagali u i poboljšali konkurentnost privatnog tržišta.

Turska, s druge strane, radi na povećanju veličine svojih državnih i javnih službi. Zapravo, najveći rast zaposlenosti u javnom sektoru nalazi se u ovoj zemlji. Između 2014. i 2015. broj zaposlenih u vladi Turske porastao je za 3, 9%.

Azija

Samo dvije azijske zemlje sastavile su popis visokog zaposlenosti u javnom sektoru: Južna Koreja (7, 6%) i Japan (5, 9%).

Od pojedinaca koji rade u javnom sektoru u Južnoj Koreji, otprilike jedna trećina se smatra neregularnim zaposlenicima. Sadašnja je uprava učinila povećanje javnog sektora i reguliranje svojih zaposlenika jednim od glavnih prioriteta. OECD je ovu zemlju svrstao na prvo mjesto u indeksu otvorenih, korisnih i višestrukih državnih podataka.

Zaposlenost u javnom sektoru u Japanu iznosi 5, 9% i predstavlja nešto više od 640.000 zaposlenika na nacionalnoj razini i oko 2.86 milijuna zaposlenika na općinskoj razini. Žene čine samo 41, 9% svih zaposlenih u javnom sektoru u ovoj zemlji, što je najniži postotak u bilo kojoj zemlji OECD-a. Pod sadašnjim premijerom, Japan je pokrenuo program poznat pod nazivom Womenomics, koji je osmišljen kako bi potaknuo žene da se pridruže radnoj snazi ​​javnog sektora poboljšavajući uvjete rada.

Trendovi javnog sektora OECD-a

Vlade zemalja članica OECD-a doživjele su nedavne zajedničke promjene, osobito u smjeru povećanja transparentnosti. Zapravo, 17 od 35 članica OECD-a implementiralo je plan za povećanu transparentnost i otvorenu vladu. Transparentnost u javnom sektoru je važna jer omogućuje stanovnicima da vide što njihova vlada čini ili ne ostvaruje, a time je i drži odgovornim. Osim toga, transparentnost pruža stanovnicima osjećaj uključenosti, što povećava njihovu uključenost u javni sektor.

Od globalne ekonomske krize 2008. godine, stanovnici zemalja OECD-a izvijestili su o smanjenju povjerenja u svoje vlade. Danas samo oko 42% stanovnika kaže da vjeruju javnom sektoru u svojoj zemlji. Kako se transparentnost povećava u svim vladama OECD-a, očekuje se i povećanje razine povjerenja koju prijavljuju stanovnici.

Najbolje zemlje za zapošljavanje u javnom sektoru

RangZemljaZaposlenost države kao postotak ukupne zaposlenosti, 2015
1Norveška30.0
2Danska29.1
3Švedska28.6
4Finska24.9
5Francuska21.4
6Kanada18.2
7Grčka18.0
8Ujedinjeno Kraljevstvo16.4
9Španija15.7
10Ujedinjene države15.3
11Italija13.6
12purica12.4
13Njemačka10.6
14Južna Korea7.6
15Japan5.9

Preporučeno

Devet vrsta kornjača na rubu izumiranja
2019
Koje su razlike između vremena i erozije?
2019
Singapurski botanički vrtovi
2019